lumenet.pl

Fluorescencja

fluroscencyjne-gFluorescencja to zjawisko, które wzbudza duże zainteresowanie przede wszystkim ze względu na estetyczne wrażenie jakie za sobą niesie, które zostały przedstawione na lumenet.pl. Określa się to zjawisko jako jeden z rodzajów luminescencji, emitowanie światła wzbudzonego przez atom albo cząsteczkę. Zjawisko będzie się uważać za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego nastąpi również szybko zanik emisji w czasie około 10 do minus 8 sekundy. Natomiast, jeśli ten zanik będzie następował w czasie dłuższym to takie zjawisko będzie już określone jako fosforescencja. Wyróżnić można między innymi fluorescencję długożyciową, w momencie, gdy czas zaniku promieniowa będzie dużo dłuższy niż w przypadku zwykłe fluorescencji, która w tej sytuacji jest oczywiście nazywana dla odróżnienia zjawiska jako krótko życiowa.

Zjawisko fluorescencji w zakresie fotoluminescencjid1

Przykładem interesującym będzie między innymi fluorescencja, która dotyczy fotoluminescencji, gdzie takim istotnym czynnikiem wywołującym wzbudzenie atomu albo cząsteczki będzie pochłonięci kwantu światła widzialnego. Jeśli chodzi o fluorescencję wszystkich cząstek organicznych charakteryzują się tym, że pasmo fluorescencyjne jest maksymalnie przesunięte w kierunku większych długości fal względem maksimum pasma absorpcji. Pasma się nakładają częściowo na siebie, natężenie fluorescencji jest proporcjonalne do natężenia światła wzbudzającego.
Fluorescencja podobnie jak fosforescencja będzie związana z tym, że dochodzi do emitowania większej fali niż długość fali, która wynika z promieniowania wzbudzającego i to będzie związane z zasadą zachowania energii. Energia emitowanego fotonu nie może być większa niż energia fotonu, który będzie miał charakter padający. Promieniowanie, które wynika z fluorescencji nie będzie zachowywać polaryzacji ani kierunkowości światła padającego, gdy w widmie światła padającego są fotony o dostatecznie wysokiej energii widmo światła emitowanego jest niezależnie od światła padającego. Fakty te świadczą o tym, że fala nie jest falą padającą. Padający foton wpływa na pobudzenie elektronu w cząsteczce albo w atomie. To wzbudzenie wiąże się z przejściem elektronu do wzbudzonego stanu singletowego. Przy przejściu elektronu ze wzbudzonego stanu do stanu podstawowego następować będzie emisja światła. Długość fali promieniowania stanie się dłuższa od długości fali, która będzie zaabsorbowana. Wynika to z degradacji części energii w czasie przejść termicznych oraz bezpromienistych.

hqdefaultZastosowanie zjawiska

Jeśli chodzi o zjawisko fluorescencji może jego mechanizm jest nam obcy, ale tak naprawdę mają one powszechne zastosowanie w tak zwanych lampach fluorescencyjnych, a więc popularnych świetlówkach. Są także stosowane bardzo często w zakresie różnorakich prac badawczych jakie są wykonywane na zjawisku światła. Dlatego można powiedzieć, że samo zjawisko ma istotne znaczenie od strony naukowej, ale również będzie można zwrócić na to uwagę, od strony praktycznej. Między innymi przygotowywane są takie rozwiązania dzięki którym mamy gwarancję, że dobrze zabezpieczone są banknoty. Właśnie w tych mechanizmach zabezpieczenia gotówki pojawia się zjawisko fluorescencji i jest wykorzystywane jako taka opcja, która będzie praktycznie uniemożliwiała podrabianie pieniędzy, z tego względu jest to rzeczywiście wyjątkowe rozwiązanie.
Zjawiska, która dotyczą przemian świetlnych mogą się więc okazywać dla nas bardzo ważne i dlatego powinno się zwracać na nie uwagę. Jeśli chodzi o fluorescencję, może sam mechanizm działania konkretnych cząstek oraz wiedza o tym dlaczego tak a nie inaczej to wygląda nie będzie taka ważna, ale warto wiedzieć jakie jest zastosowanie tegoż zjawiska i dlaczego właśnie jest ono tak bardzo ważne i może być potrzebne również od strony praktycznej. Tematyka bez wątpienia ma taki charakter, że warto się będzie z nią zapoznać nawet z czystej ciekawości.

Scroll To Top